CNN Türk: Şirketteki değişimi siz başlatın – You ignite the change within the company

CNN Türk: Şirketteki değişimi siz başlatın – You ignite the change within the company

I’m not sure how I missed this story, but wow! CNN Türk covered the release of one of my favorite research reports I published as a Principal Analyst, “The Digital Change Agent’s Manifesto.”

The research was conducted over years of studying digital transformation at companies including Coca-Cola, NFL, Starbucks, and Visa. The result was a guide to help digital executives find a path to gain support from the C-Suite and lead total transformation. Re-reading the report, the insights serve as a path forward in this accelerated digital-first world. It’s probably more timely today and perhaps worthy of its own book!

I’ve included a translated version below using Google Translate. Please let me know if you find any errors. I’ll also include the original Turkish version below…

Start the change in the company

Companies such as Coca-Cola, Starbucks, Visa and NFL, which attach great importance to change, defined what ‘change leaders’ do. According to these companies, change leaders lead the organization to new opportunities and the future they dream of. If you want to be the leader of change within the organization, it’s time to take action!

Change leaders are indispensable pioneers of digital transformation in small and large organizations. But what are the changes required to become a change leader in your company? Of course, just a strong desire for change is not enough. Brian Solis, principal analyst and futurist at Altimeter, has spent five years studying the world’s biggest brands. Coca-Cola has released a report that includes highlights from meetings with senior officials from leading companies such as Samsung, Starbucks, Visa and the NFL. According to the report, change leaders have 10 common traits.

1. TAKE CHARGE OF FACILITATING CHANGE 

The first seems to be the most obvious, but it is not. Of course, if you’re going to act as a change leader, you better be prepared to embrace the role. But remember this: the change leader does not change the company. Rather, it acts as a catalyst for the company to change itself. This is a critical difference.

2. WORK WITH OTHER CHANGE LEADERS

Change leaders are not just cowboys. You will need help changing it. Is this one of the ways to get help? To give. “Change leaders take on functions that are not visible on paper, such as data collector and storyteller, example creator, relationship builder and promoter, to drive the human dimensions of business and digital transformation,” Solis writes in the report.

3. LEARN TO SPEAK THE LANGUAGE OF TOP MANAGERS.

Change doesn’t happen often without the support and encouragement of seniors. However, senior managers speak a different language and have a different mindset than the company’s mid-level employees. To be successful, make sure you understand and adapt to that language: quarterly goals, return on investment, organizational structure, etc.

4. WIN ALLIES

‘Don’t limit your digital transformation efforts to one department,’ says Solis. “Your transformation efforts often require support and cross-functional resources for proper execution and finance.” This happens when the change is for the benefit of others in addition to yourself. “Effective change leaders are ambassadors of empowerment and participation,” says Solis.

5. PROMOTE DIGITAL LITERACY

Change leaders must learn how to succeed in the new digital world. But they must also help others acquire the same skills. And order matters: Emery Skolfield, Foot Locker’s VP of Global Digital Marketing, said, “Education comes before day-to-day change advocacy” he says.

6. BUILD A ROADMAP OF DIGITAL TRANSFORMATION

Winners do not win by mere desire. Winners win by planning the work and then executing the plan. To balance short-term goals with long-term strategy, Solis recommends local pilot projects that can be done quickly and inexpensively. The experience gained can then be applied on a large scale.

7. LINK DIGITAL TRANSFORMATION EFFORTS TO BUSINESS AND INDIVIDUAL GOALS

No organization will change just to have changed. Change is difficult and expensive, and therefore change must serve the core goals of the organization. “In the end, you need to know what you want to achieve and why,” says Shiv Singh, Visa’s SVP of Innovation and Strategic Partnerships. “Digitalization is not enough for the sake of digitalization.”

8. SET MEASUREMENT CRITERIA AND MILESTONES

For similar reasons, change leaders should define success measurement criteria and milestones. All digital transformation has to be measured in terms of return on investment, Solis says. After all, businesses do business to make a profit.

9. ADVOCATE FOR EVERYONE’S OPINION

A change leader’s first lesson: it’s not about your personality. Second? We are smarter than just one of us if we all come together. Solis says, ‘Digital change leaders must play an important role in mainstreaming idea generation at all levels so that many ideas for digital transformation can be heard and used regardless of where the idea came from.’ says. “More importantly, change leaders must persuade managers so that the best ideas can be applied to formal pilot programs.”

10. TAKE ADVANTAGE OF YOUR NATURAL STRENGTHS

There’s a reason you’re a change leader. Maybe you naturally always look forward. Perhaps you are deeply concerned with the goals and success of your organization. Maybe you are a natural team builder. All change leaders are self-motivated. Some are introverts, some are extroverts. According to Solis, some find comfort in chaos, others seek to establish new organizational structure. Regardless, change leaders “don’t give up unless they are convinced that true innovation is not possible without serious compromise,” he says.

BEING A CHANGE LEADER CAN BE TOUGH, BUT THE REWARDS ARE HUGE.

“Being a change leader is in your DNA, you have to be resilient and you shouldn’t worry too much about tipping,” says Julie Bowerman, Coca-Cola’s Vice President of Global E-commerce. “You can’t teach that: it’s about who you are. You’re an optimist who enjoys opportunities and doesn’t get bored when you’re stuck.” So it may be time to stop being shy and change something!

Şirketteki değişimi siz başlatın

via CNN TÜRK

Değişime çok önem veren Coca-Cola, Starbucks, Visa ve NFL gibi şirketler ‘değişim liderleri’nin neler yaptıklarını tanımladı. Bu şirketlere göre değişim liderleri organizasyonu yeni fırsatlara ve hayal ettikleri geleceğe yönlendiriyor. Siz de değişimin kurum içindeki lideri olmak istiyorsanız, harekete geçme zamanı!

Değişim liderleri, küçük ve büyük organizasyonlarda dijital dönüşümün vazgeçilmez öncüleridir. Ancak şirketinizde bir değişim lideri olmak için gereken değişiklikler nelerdir? Tabii ki, sadece değişim için güçlü bir arzu yeterli değil. Altimeter’in ana analisti ve fütüristi olan Brian Solis, beş yıl boyunca dünyanın en büyük markalarını inceledi. Coca-Cola, Samsung, Starbucks, Visa ve NFL gibi önde gelen şirketlerin üst düzey yetkilileri ile görüşmelerinden öne çıkanları içeren bir rapor yayınladı. Rapora göre, değişim liderlerinin 10 ortak özelliği var.

1. DEĞİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA İŞİNİ SEVEREK ÜSTLENİN

Birincisi en açığı gibi gözüküyor, ancak değil. Elbette, bir değişim lideri olarak görev yapacaksanız, rolü kucaklamak için hazır olmanız daha iyi olur. Ancak şunu unutmayın: değişim lideri şirketi değiştirmez. Daha ziyade, şirketin kendisini değiştirmesi için bir katalizör görevi yapar. Bu kritik bir fark.

2. DİĞER DEĞİŞİM LİDERLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIN

Değişim liderleri yalnız kovboylar değildir. Değiştirmek yardıma ihtiyacınız olacak. Bu yardımı almanın yollarından biri mi? Vermek. Solis, raporda, “Değişim liderleri, işin insani boyutlarını ve dijital dönüşümü yönlendirebilmek için veri toplayıcı ve hikayeci, örnek yaratıcı, ilişki kurucu ve destekleyici gibi kağıt üzerinde görünmeyen işlevler üstleniyor” şeklinde yazıyor.

3. EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DİLİNİ KONUŞMAYI ÖĞRENİN.

Değişim üst düzeyin destek ve teşviki olmadan pek sık gerçekleşmez. Ancak üst düzey yöneticiler şirketin orta seviye çalışanlarından farklı bir dil konuşur ve farklı bir zihniyet sahibi olurlar. Başarılı olmak için o dili anladığınızdan ve uyum sağladığınızdan emin olun: çeyrek hedefleri, yatırımın geri dönüşü, organizasyon yapısı vb.

4. MÜTTEFİK KAZANIN

Solis, ‘Dijital dönüşüm çabalarınızı bir departmanla sınırlı tutmayın’ diyor. “Dönüşüm çabalarınız çoğunlukla destek ve düzgün icra ve finans için çapraz işlevsel kaynaklara ihtiyaç duyar.” Bu, değişim kendinize ek olarak başkalarının da yararınaysa gerçekleşir. Solis, “Etkili değişim liderleri yetkilendirme ve katılımın büyükelçileridir” diyor.

5. DİJİTAL OKURYAZARLIĞI YAYGINLAŞTIRIN

Değişim liderleri yeni dijital dünyada nasıl başarılı olacaklarını öğrenmeli. Ancak aynı zamanda başkalarının da aynı becerileri edinmelerine yardımcı olmalılar. Ve sıralama önemlidir: Footy Locker’ın Global Dijital Pazarlama Başkan Yardımcısı Emery Skolfield, “Eğitim günübirlik değişim savunuculuğundan daha önce gelir.” diyor.

6. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASINI OLUŞTURUN

Kazananlar salt arzu ederek kazanamazlar. Kazananlar, işi planlayarak kazanır ve daha sonra planı uygularlar. Kısa vadeli hedefleri uzun vadeli stratejiyle dengelemek için Solis, hızlı ve ucuz yapılabilen yerel pilot projeleri önermektedir. Edinilen deneyim daha sonra büyük ölçeklerde uygulanabilir.

7. DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇABALARINI İŞ HEDEFLERİNE VE BİREYLERİN HEDEFLERİYLE İLİŞKİLENDİRİN

Hiçbir organizasyon sırf değişmiş olmak için değişmeyecek. Değişim zor ve pahalıdır ve bu nedenle değişim kuruluşun temel hedeflerine hizmet etmelidir. Visa’nın Yenilikçilik ve Stratejik Ortaklıklar SVP’si Shiv Singh “Sonunda neyi, neden başarmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor” diyor. “Dijitalleşme uğruna dijitalleşme yeterli değil.”

8. ÖLÇÜM KRİTERLERİNİ VE KİLOMETRE TAŞLARINI BELİRLEYİN

Benzer sebeplerden dolayı değişim liderleri başarı ölçüm kriterlerini ve kilometre taşlarını belirlemelidir. Solis, tüm dijital dönüşümün yatırımın geri dönüşüne bağlı olarak ölçülmek zorunda olduğunu söylüyor. Sonuçta, işletmeler kâr sağlamak için iş yapıyorlar.

9. HERKESTEN FİKİR ALINMASINI SAVUNUN

Bir değişim liderinin ilk dersi: konu sizin kişiliğinizle ilgili değil. İkinci? Hepimiz bir olursak sadece birimizden daha akıllıyız. Solis, ‘Dijital değişim liderleri, fikir üretmeyi her seviyeye yaygınlaştırmada önemli bir rol oynamalı, böylece dijital dönüşüm için pek çok fikir duyulabileceği gibi, fikrin nereden geldiğine bakılmaksızın kullanılması mümkün olur.’ diyor. ‘Daha da önemlisi, değişim liderleri, en iyi fikirlerin resmi pilot programlara uygulanabilmesi için yöneticileri ikna etmelidir.”

10. DOĞAL OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ GÜÇLÜ YANLARINIZDAN YARARLANIN

Değişim lideri olmanızın bir sebebi var. Belki doğal olarak hep ileriye bakıyorsunuz. Belki organizasyonunuzun hedefleri ve başarısıyla derinden ilgileniyorsunuz. Belki de doğal bir takım kurucusunuz. Tüm değişim liderleri öz motivasyonludur. Bazıları içe dönük, bazıları dışa dönüktür. Solis’e göre, bazıları kaosta rahatlığı buluyor, diğerleri yeni organizasyon yapısı kurma arayışında. Ne olursa olsun, değişim liderleri ” gerçek yeniliğin ciddi bir taviz vermeden mümkün olmadığına ikna olmadıkça vazgeçmez” diyor.

BİR DEĞİŞİM LİDERİ OLMAK ZOR OLABİLİR, ANCAK ÖDÜLÜ BÜYÜK

Coca-Cola’nın Global E-ticaret Başkan Yardımcısı Julie Bowerman, “Değişim lideri olmak DNA’nızdadır, dayanıklı olmak zorundasınız ve devrilmeyle ilgili çok fazla endişelenmemelisiniz” diyor. “bunu öğretemezsiniz: bu sizin olduğunuz kişiyle ilgili. Fırsatların tadını çıkaran ve sıkıştığınızda sıkıntı yapmayan iyimser birisiniz.” Bu yüzden utangaçlığı bırakıp bir şeyler değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir!